Björn Köllner

Kvarngälet
Östra Vingåker
641 91 Katrineholm
0150-201 75

CV 

Konstnärlig utbildning / artistic education

Gerlesborgskolan i Stockholm

Offentlig utsmyckning /public art

Hälleforsnäs församlingshem

Klöveskogs kyrka

Arkitektuppdrag

Bl.a. Västra skolan, Katrineholm

Byggcenter, Katrineholm

Representerad

Sörmlands läns landsting

Katrineholms kommun

Folkets Hus föreningarna

Medlem i / member of

KRO