Katarina Skogfeldt

Barksäter
641 91 Katrineholm
0150-201 12
katarina.skogfeldt@telia.com

CV

Konstnärlig utbildning /artistic education

Eskilstuna folkhögskola,estetisk linje
Örebro konstskola
Konsthögskolan, Umeå

Samlingsutställningar / group exhibitions

1990 Biblioteket, Katrineholm
1990 Konsthallen, Kungsör
1992 Galleri ETS, Umeå
1993 Galleri 60, Umeå
1993 Bror Hjorts Hus, Uppsala
1993 Riitan Gallery, Peking, Kina
1994 Galleri Sjöhästen, Nyköping
1995 Bildmuseet, Umeå
1995 Galleri Ynglingagatan 1, Stockholm
1995 Falubiennalen, Nya grafiker, Falun

Stipendier / scolarships

1990 Stipendium efter M. Bergqvist, Katrineholm
1993 Bror Hjorts teckningsstipendium, Uppsala
1995 Grafikstipendium, Umeå
1995 Stipendium ur stiftelsen Anna-Lisa Thomson, Uppsala

Pedagogiska uppdrag / educational commissions

Kurser i Bild och Form, för barn och vuxna, 1998

Inköpt av /purchased by

Satens konstråd, Katrineholms kommun, Karlskoga kommun, Bror Hjorts Museum, m.m.

Medlem i /member of

KRO, KC, FSK