Bennet Edh

Lyshälla 1
640 20 Björkvik
0150 - 311 80
catherine.tragardh@gmail.com
www.lyshalla.lyshalla.se


CV

Konstnärlig utbildning /artistic education

Konstfack 1965-67, Konsthögskolan 1967-72

Separatutställningar / solo exhibitions

Aguelimuseet, 2010
Fylgia advokatkontor. 2005
Galleri Sigma Växjö 2004
Galleri Holm Malmö 2003, 2006
Olsson-Hagalund huset i Solna 2000
Färg och Form Stockholm 1999
Blå Porten Alby Öland 1998
Drantgården Tällberg 1994
Galleri Surprise Korsberga 1989
Saltsjöateljen Nacka 1987
”Händer” Malmö 1986
DKF Stadshuset Falun, Eksjö Museum 1983
Galleriet Mariestad 1982
Galleri Linnaeus Stockholm 1981, 1984, 1986, 1988,1991, 1993
Biblioteket Saltsjöbaden 1980
Galleri Mors Mössa Göteborg, 1979
Biblioteket Täby, SAFs kf Stockholm 1979
Hyresgästföreningen Stockholm 1978
Galleri Keruben Göteborg 1978, 1987
Länssparbanken Falun, Konstnärscentrum 1977
Kollektivgalleriet Uppsala 1976
”Händer” Stockholm 1976, 1978
Biblioteket Borlänge 1976
St. Kopparbergs Museum Falun 1974
Biblioteket Falun, Café Mejan Stockholm 1972
DKF Falun 1971
V-Dala Nation, Uppsala 1968

Samlingsutställningar / group exhibitions

ett flertal

Medlem i /member of 

BUS