Inga Garmland

Godsmagasinet
641 30 Katrineholm
0150-106 41
070-57 58 393
inga.garmland@tele2.se


CV

Utbildning /education

Guldsmedsskola 1963 - 67

Gesäll 1967

Guldsmedsmästare 1971

Uppdrag /commissions

Katrineholms kommuns hedersgåva

Katrineholms luciasmycke sedan 1965

Sveriges hotell- och restaurangorganisations ordförandekedja

Diverse utställningar och mässor samt många beställningar