Kontakt med styrelsen

KIKKs styrgrupp 2020-21:

Ordförande:
Iann Eklund Tinbäck

Sekreterare: 
Clara Waller

Övriga ledamöter:
Gudrun Svahn
Catherine Trägårdh

Kassör:
Gun Haglund

Galleri:
Gudrun Svahn
K-G Tinbäck 
  

Konstrunda:
Iann Eklund Tinbäck, Gudrun Svahn

Hemsida:
Clara Waller, Lena Hammarbäck